01

Vår Process
Kontakt

Vi tar kontakt med dig för att presentera ett specifikt uppdrag och stämmer av om du är tillgänglig. Vi går igenom dina förväntningar, kunskaper och kundens kravbild för att reda ut om det finns bra förutsättningar att gå vidare.

02

Vår Process
Kvalificering

Om du är tillgänglig och intresserad av det aktuella uppdraget, kommer vi att be dig om referenser och en uppdaterad konsultprofil. Vi stämmer också av dina förväntningar om arvode innan vi gör en formell presentation.

03

Vår Process
Intervjuer

Vi bokar intervjuer och håller ihop hela processen. Vi är noggranna med förberedelse, feedback och ser alltid till att alla parter är informerade. Vi håller en nära dialog från början till slut.


04

Vår Process
Avtal

När alla parter är överens om att gå vidare, ingår du som konsult och Omnia ett avtal. Det innebär att du fakturerar oss ditt arvode och vi fakturerar kund.

05

Vår Process
Partnerskap

Vi sköter din administration och försäljning. Med andra ord ansvarar vi för dina förlängningar, förhandlingar och hjälper dig när det är dags att leta nya uppdrag. Vi vill undanröja det som tar fokus från det du är bäst på.


01 Kontakt
02 Kvalificering
03 Intervjuer
04 Avtal
05 Partnerskap

02

Kvalificering