Omnia grundar sig i en tydlig identitet, vi vet vilka vi är och vad vi står för. Mer än någonting annat, vill vi ta vara på individens behov och relationerna vi har. Detta är kärnan i allt vi gör och är anledningen till att vi finns.

Vi särskiljer oss genom vårt sätt att behandla- och knyta kontakt med människor. Denna drivkraft är ett resultat av våra erfarenheter av branschen och hur bristfälligt vi upplever att konsulter blir behandlade idag. Vårt fokus ligger alltid på bemötande och att skapa förtroende genom att betrakta alla som enskilda individer. 

Idén om vilka vi vill vara, växte fram redan innan Omnia grundades. Vårt sätt att arbeta är en reflektion av grundarnas egna värderingar och symboliserar den skillnad vi vill göra och hur vi vill att konsultmäklare ska uppfattas.

Vi är en nischad leverantör inom systemutveckling, arkitektur, projektledning och kvalitetssäkring. Våra mäklare har alla ett specifikt kompetensområde, vilket innebär att vi kan erbjuda domänkunskap och ett brett nätverk. Vi känner till våra kunder väl och lägger vikt vid att förstå deras kultur och arbetssätt.

Vår leverans bygger på kunskap och förståelse för vår marknad, där vårt mål alltid är att leverera snabbt och med precision. Vi tycker att det viktigt med kvalitet och därför är vi uppskattade av våra kunder och konsulter.

Vår främsta uppgift

Vi vill skapa den bästa arbetsplatsen i vår bransch, ett krävande men viktigt mål. Vi har byggt Omnia för att det ska vara en plattform för människor att lyckas, därför värderar vi utmaning, förverkligande och personlig framgång. Vi har en kultur som går ut på att skapa möjligheter för oss själva och andra.


Hör av dig

Vi är alltid öppna för en dialog, oavsett om du är kund, konsult eller någon som vill vara med på vår resa. Om du har förslag på samarbeten är vi öppna för att höra dina tankar kring det också.