Vi är inte ute efter att stoltsera med en stor databas av konsulter. Vi kommer inte heller att presentera någon vi inte själva tror på. Vi garanterar däremot ett grundligt förarbete som skapar förutsättningar för dig att uppnå dina mål och leveranskrav.

Vårt arbetssätt är utformat för att förebygga frustrationer som IT chefer upplever idag. Irrelevanta profiler, låg kvalitet och bristande förståelse av företagskultur är saker vi inte vill förknippas med. Vi är bra på att förstå nyanserna och det våra kunder värderar högst.

Vi kvalificerar våra konsulter noggrant och säkerställer att de är sakkunniga och beprövade. I många fall kommer vi i kontakt med dem via existerande relationer och källor vi litar på. Med andra ord kan vi ge dig tillgång till ett nätverk av kvalitetssäkrade konsulter med bra referenser. 

För att vi ska kunna garantera leverans och kvalitet, är det kritiskt att våra kunder är öppna för en nära dialog och ett samarbete som baseras på feedback. Ett väl genomfört arbete utgår alltid från en gemensam strävan och partnerskap, därför bygger vi alla våra samarbeten på dessa principer.

Många företag har befintliga samarbeten med konsultföretag, det kan därför vara svårt att veta varför det är bra att ha en mäklare också. Vi kan ge dig tillgång till en större träffyta och se till att att du når ut till de bästa enmanskonsulterna på marknaden. 

Oberoende konsulter

Nästan alla våra konsulter är fristående och driver egna företag. De är erfarna och har en historik av anställningar hos de ledande IT-företagen. Vårt nätverk ger oss möjlighet att kartlägga vilka som känner varandra eller har arbetat tillsammans, någonting som kan resultera i interna referenser från din egen organisation. 

Vi erbjuder seniora systemutvecklare, arkitekter, testare och projektledare inom flera domäner. Idag har vi konsulter på uppdrag inom e-handel, finans, försäkring, telecom och media.


Search & Headhunting

Vår metod för att hitta konsulter är headhunting och uppsökande arbete. Genom rekommendationer och Linkedin som huvudsakliga kanaler, når vi ut och öppnar upp diskussioner med konsulter. Annonsering är ett komplement  i vårt arbete men inte någonting vi förlitar vår leverans på.