I en marknad med konsultmäklare som sätter kunden i första rummet och ser konsulten som en bricka i spelet, är vi en leverantör som gör det omvända. Vi utgår från relationen till dig och har en personlig inställning.

Vi är en mindre mäklare som samspelar med våra konsulter på ett genuint sätt. Innan vi hör av oss, ser vi till att ta reda på så mycket som möjligt om din professionella bakgrund så att vi kan vara relevanta i vårt bemötande. I vår service är det viktigt att vi kan balansera professionalism med att vara personliga och avslappnade. 

En av våra fördelar som liten aktör, är att vi är snabbrörliga och flexibla när det kommer till avtal, administration och förhandlingar. Vi har inga krångliga processer som du måste förhålla dig till, du behöver bara fokusera på att göra dina timmar.

Vi riktar oss till dig som oberoende konsult och är din kanal till flera av de ledande företagen inom ehandel, finans, försäkring, telekom och media. Vi är specialister på IT och mäklar uppdrag till systemutvecklare, projektledare, testare och arkitekter. De flesta av våra konsulter är seniora och har tio års erfarenhet eller mer.

Vi strävar efter att vara din partner, vilket betyder att vi hjälper dig att bli mer konkurrenskraftig. Vi vet vad marknaden efterfrågar och vad det är som gör en konsult attraktiv. Detta kan vara särskilt intressant för dig som har lång erfarenhet som anställd och funderar på att bli egen.

Möjlighet att välja

Vi hjälper många konsulter att hitta sitt nästa uppdrag genom att proaktivt sälja in deras profiler hos företag. Det traditionella sättet att arbeta utgår från ett redan befintligt uppdrag som ska matchas, men genom att göra det omvända har vi möjlighet att sälja in dig där du helst av allt vill arbeta. Att arbeta med proaktiv försäljning är en viktig del av vårt erbjudande till konsulter.

Vill du bli egen?

Hör av dig så ger vi dig kunskapen om vad som skapar en stark konsultprofil. Även om behovet av konsulter är stort, är konkurrensen om de bästa uppdragen hård. Det är viktigt att tänka igenom hur man presenterar sig själv och sitt varumärke.